Helikopter diorama

21e oktober 2019

Helikopter 4 var under nästan 50 år en mycket viktig del i Sverige. Vi håller just nu på att bygga ett diorama över de arbetsuppgifter som helikopter 4 hade i marinen. En av våra duktiga volontärer Conny Nyström leder arbetet som succesivt växer fram.