helimmet1Skapad 2015-08-30

Under rubriken Helimeet genomfördes Sveriges första Flygshow med enbart helikoptrar vid Aeroseum den 29-30 augusti.

Deltagande helikoptrar var i stort sett alla som har Säve som sin grundbas.

Det var imponerande att se vilken bred helikoperkunskap det finns i “Sveriges Helikopterhuvudstad” som Göteborg nog kan benämnas sig.

Detta var första gången ett Helimmet genomfördes varför det redan finns förslag och ideer på hur dagarna skall utvecklas i framtiden.

På lördagskvällen hade gräddan av Sveriges helikopterelit samlats för en middag med information under rubriken “Vi som skapat Helikopter Sverige”.