HISTORISK FARKOST/HISTORISKA MÄNNISKOR
Nedanstående grupp är personal ur Marinens tre helikopterdivisioner.
Vi samlades runt den fantastiska händelsen att Aeroseums 2 Helikopterdivision har lyckats få en Hkp4/Vertol 107/CH46 Sea Knight eller som Svenska folket säger en Bananen i luften
Foto: Lennart Almqvist