HKP 4 Yngve 70. Beslut om luftfartyg klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde

3e oktober 2022

HKP 4 Yngve 70. Beslut om luftfartyg klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde En fantastisk framgång för 2 helikopterdivisionens arbete. Texten nedan är beslutet om HKP 4 Yngve 70, som skickats till oss ifrån Transportstyrelsen. Transportstyrelsens beslut Transportstyrelsen beslutar att klassificera luftfartyget SE-JLY, Kawasaki Heavy Industries, KAWASAKI-KV 107-II med s/n 4083, som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde. Redogörelse för ärendet Ni inkom den 20 September 2022 med en ansökan om att få luftfartyget SE-JLY, klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde. Transportstyrelsen bifaller er ansökan att få ert luftfartyg SE-JLY klassificerat som ett luftfartyg av historiskt värde. Skäl för beslutet Luftfartyget, SE-JLY, har vid tillfället för granskning av ansökan visat sig uppfylla krav enligt §5 och §7 som återfinns i TSFS 2021:44, Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartyg av kulturhistoriskt värde.