HLR

9e mars 2020

Nu kan Ni Besökare öva på Hjärt och Lung Räddning i en interaktiv station i Hkpskeppet/Skepp3 i Aeroseum. Läs texten och träna upp era färdigheter. Det är väldigt bra att kunna! Stationen kommer att kompletteras med en Instruktionsfilm när vi fått tillstånd för publik visning. Dockorna har skänkts av Lasse Tjörnvik som bedriver HLR utbildning i sitt företag www.Gelos.se Välkomna att öva!