HÖJDPUNKTEN – TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD UTOMHUSAKTIVITETSPARK

4e december 2023

HÖJDPUNKTEN – TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD UTOMHUSAKTIVITETSPARK

Just nu är Aeroseum i starten av ett nytt projekt. Ovanpå berget ska vi bygga en tillgänglighetsanpassad aktivitetspark – Höjdpunkten.

Vårt mål med Höjdpunkten är att utveckla en aktivitetsyta som ska fungera som en naturlig mötesplats, vara en del av barn och ungas skolundervisning, och kunna stimulera nyfikenhet och glädje hos alla våra besökare oavsett funktion.

En viktig del i det här arbetet är att samverka med funktionsrättsföreningar. Under hösten har vi träffat ett flertal olika föreningar, bland annat: Synskadades riksförbund, Hörselskadades förening, Neuroförbundet, DHR, Förbundet unga rörelsehindrade, RBU, Astma & allergiföreningen och Autism Göteborg.

Ytan är på drygt 40 000 m2 och är tänkt att innehålla olika temaområden, till exempel ”sensoriska området”, ”motorikområdet”, ”kreativa området” och ”vattenområdet”. Uppe på berget ska det också finnas ett centralhus, toaletter och möjlighet att äta medhavd mat.

Skiss av lekpark