HUMLAN ZURRE HÄLSAR VÄLKOMMEN
Våra unga Skollovsbesökare får ett varmt välkomnande av Aeroseums maskot Zurre. Han/hon har många kramar kvar i lagret.
Välkomna!