Inspirationskväll för lärare

30e september 2019

Den 22 oktober har Aeroseum en inspirationskväll för pedagoger. Ett trevligt tillfälle att träffa andra pedagoger, byta erfarenheter och upptäcka hur Aeroseum kan bli ett komplement till undervisningen.