luftf1Skapad 2015-05-13

Luftförsvaret under kalla kriget
Överste Michel Charinet invigde den 12 maj Aeroseums senaste utställning om Luftförsvaret under kalla kriget.

I utställningen visas vilken fantastisk organisation Flygvapnet hade tillgänglig både med personal, materiel och flygplan.

Under denna period var det Svenska Flygvapnet det fjärde största i Världen. Detta att jämföra med det antal JAS som numera ingår i krigsorganisationen.