INVIGNING UTAV VANDRINGSUTSTÄLLNING

9e maj 2023

INVIGNING UTAV VANDRINGSUTSTÄLLNING Den 23 maj invigs en vandringsutställning från Portugal om den första flygningen över Sydatlanten, mellan Portugal och Brasilien år 1922. Flygarna var Gago Coutinho och Sacadura Cabral, bägge från Portugisiska flottan. De plan som användes var en version av flygplanstypen Fairey III konstruerade som sjöflygplan med flottörer för att landa på vatten. Resan var inte utan problem och det första planet havererade när en av flottörerna lossnade vid landning och planet sjönk. Flygarna kunde räddas av ett portugisiskt örlogsfartyg. Även det andra planet havererade av samma orsak men trots detta ansågs det vara viktigt att fortsätta och med det tredje planet kunde man slutföra resan och nå Brasilien där de välkomnades som hjältar. Det tog visserligen 79 dagar att genomföra hela resan pga haverierna men själva flygtiden var lite mer än 62 timmar. Det var första flygningen med ett horisont gyro, ett instrument som idag är ett av de grundläggande instrumenten i alla flygplan och helikoptrar. Att testa detta nya instrument var ett av de viktigaste motiven till att genomföra flygningen. Dessutom kunde man med framgång påvisa att de metoder som användes för navigering till sjöss kunde anpassas till att navigera i luften vilket fick stor betydelse för flyg utvecklingen av navigering inom flyget. Varmt välkomna att besöka oss för att se denna utställning, den finns hos oss under hela sommaren!