Kärt barn har många namn

29e april 2020

Aeroseum håller på att uppföra en utställning om Helikopter 4 som var försvarsmaktens arbetshäst under 48år. Helikoptern användes även flitigt i andra länder och har fått många namn och benämningar. Officiella är Boeing Vertol, Vertol 107, Sea Knight, Hkp4, Hkp 4, A, B, C och D, KW 107 (Senare modell byggd av Kawasaki) I folkmun här i Sverige fick Hkp4 heta ”Bananhelikopter”, och i USA "the Phrog" dvs "Grodan" Något som uppskattas får således ofta många olika namn.