Kommande modellutställning

24e auguei 2018

KOMMANDE MODELLUTSTÄLLNING I nedanstående bergsinslag kommer Aeroseum i skala 1/72 visa vad Försvarsmaktens helikoptrar löste för uppgifter fram till ca 2010! Det blir ubåtsjakt, radarspaning, havsövervakning, fotografering, räddningstjänst, brandsläckning, trupptransport, flygräddning, sjöräddning, SAR, hängande last, minsvepning, persontransporter, VIP-transporter, rekognoscering, fingerat attackhelikopter, materieltransporter, sjuktransporter etc... Målet är att visa vilka otroliga förmågor helikoptrarna hade. Ni som väljer att skänka modeller till utställningen enligt tidigare upprop får era namn historiskt bevarade på en tavla bredvid montern. Detta blir ett fantastiskt diorama uppbyggt av ett stort antal modeller.