Kompletteringsutbildning av Guider

6e oktober 2015

guideutb2015Aeroseum har kompletterats med fantastiska utställningar om det Svenska Luftförsvaret. Aeroseums Guider har kompletteringsutbildats av Lars Gunnar Larsson som varit projektansvarig för skapandet av utställningarna. På bilden saknas 4 guider som kommer att få sin utbildning vid ett senare tillfälle.