guideutb2015Aeroseum har kompletterats med fantastiska utställningar om det Svenska Luftförsvaret.

Aeroseums Guider har kompletteringsutbildats av Lars Gunnar Larsson som varit projektansvarig för skapandet av utställningarna.
På bilden saknas 4 guider som kommer att få sin utbildning vid ett senare tillfälle.