Konungslig inbromsning

10e maj 2016

uno-2016För första gången taxade och bromsade Ralph Duell med Uno Ranchs Safir. Stiftelsen Konung Gustav VI fond för svensk kultur har bidragit till att flygplanet numera är utrustat med moderna skivbromsar. Tidigare behövdes väldigt långa landningsbanor för att få ned farten till stillastående.