Kulturarvsdagen 8 september 2018

24e auguei 2018

På Aeroseum finns ett rikt kulturarv, dels själva miljön som byggdes under kalla kriget men även många föremål har en historia som är värd att berättas. Kulturarvsdagen den 8/9 uppmärksammas på Aeroseum genom specialguidningar där personer som arbetat i bergshangaren gör sin röst hörd. Även en allmänguidning om berget och några av föremålen sker under dagen. 12.00 Sista bergschefen Oscar Hedström berättar om vad en bergschef gör och olika händelser han varit med om. Samling i Café Markan 13.00 Allmänhetens guidning. Samling utanför entréporten 14.00 Ulf Delbro berättar om sina upplevelser i kommandocentralen. Samling i Café Markan 15.00 Lennart Almqvist berättar om sina upplevelser som mekaniker. Samling i Café Markan #kulturarvsdagen