La Skala kommer under våren att använda Aeroseums damm som ligger ovan på berget. Nu i veckan började första röjningen av området.