Långväga gäster

1e auguei 2016

Två långväga gäster från Tyskland besöker Aeroseum med sin Motorseglare Grob 109B. tysk tysk1