38 av medlemmarna i 2HKPDIV vänner flög i det blandade vädret som rådde söndagen 11 augusti.
Idel glada leenden efter flygningen!
Nästa flygning 31 augusti