MOTORUTBILDNING
Utbildning av de guider som guidar ”Hemliga rum” och ”Superguidning” har genomförts på ett av Aeroseums reservkraftaggregat.