MYCKET STÖD
Många har under åren engagerat sig i Y70 och dess möjlighet att bli flygande.
Arbetet har letts av Jan Ljungholm och grabbarna i 2 Helikopterdivisionen som dammat av sina tidigare förvärvade kunskaper och gjort Hkp flygande.
Ett stort tack även till byggkoncernen Serneke som lånat oss nedanstående hangar!