NER I BERGET IGEN

2e juli 2018

Efter fullgjorda transportuppdrag ovan jord under Barnens Flyghelg återvänder Y69 till en ny placering i Berget. 69 skall ingå i en utställning om hela Boeing Vertol 107/Hkp4-systemets historia både i Marinen och Flygvapnet. Utställningen invigs i december 2018. Återkommer om datum.