NY FASTIGHETSÄGARE
Castellum har köpt Säve flygplats av Serneke.
Aeroseum ligger på Kommunens mark och påverkas således inte utan vi ser fram emot ett gott samarbete med en ny fastighetsägare.