NY PLATS SUPERPUMA
Aeroseums SUPERPUMA har nu fått en ny plats som senaste Hkp i museilinjen bestående av: Hkp1, Hkp2, Hkp3, Hkp5, Hkp6, Hkp9 och Hkp10.
Hkp 4-orna står på andra platser i berget.
Puman kommer att bemannas (dockor) av en Flygvapen/FRÄD-besättning när vi fått in flygutrustningar och emblem som nu samlas ihop över hela landet.
Lars Flemström är historieskrivare och insamlingsamsvarig.
Foto: Lennart Almqvist