NY UTSTÄLLNING

4e juli 2018

Hkp 4 Y69 är på väg ned till sin utställningsplats i Skepp 3. Besök oss under hösten och se hur vi bygger en utställning om Sveriges Boeing Vertol 107 ( Aeroseums 3 Hkp4 är byggda av Kawasaki) som användes i Flygvapnet och Marinen