NYA FLYGFILMER VID AEROSEUM
Musikservice levererar nu två filmer om Svenskt Attackflyg och Svenskt Jaktflyg.
Finns att köpa i Cafeteria eller beställa via info@aeroseum.se