Nyhet i Aeroseums shop

14e juni 2020

I vår shop finns mycket för både stora och små.
En NYHET är våra snygga t-shirts med Y70 tryck. Den enda flygande HKP4 (Boeing Vertol 107) i Europa.