Blitzen

Blitzen är den benämning som de tyska flyganfallen mot städer i England under andra världskriget har fått. Detta var en fortsättning på det så kallade ”Slaget om Storbritannien”.

Det brukar anses att slaget om Storbritannien inleddes den 10 juli 1940, och avslutades den 31 oktober. Det som i Storbritannien kallas ”The Blitz” inleddes med ett bombanfall mot London den 7 september 1940, och pågick sedan till maj 1941. Under perioden 7 september till 3 november anfölls London av i genomsnitt 200 bombflygplan varje natt. Inte bara London drabbades, utan ett flertal andra städer och industrianläggningar drabbades, t.ex. Coventry, Birmingham, Bristol, Southampton, Liverpool, Manchester och ett flertal andra. De civila brittiska förlusterna under Blitzen uppgick till 43 381 döda och 50 856 skadade. I London skadades strax över en miljon hus. Trots detta var Blitzen en misslyckad strategi för tyskarna. Genom att koncentrera bombningen mot civila mål fick britterna möjlighet att återuppbygga sitt flygvapen, vilket gjorde att man till slut vann slaget om Storbritannien. I maj 1941 drogs det tyska bort ifrån Frankrike för att i stället förbereda sig inför ”Operation Barbarossa”, d.v.s. anfallet på Sovjetunionen.