Gottröra

Eller miraklet vid Gottröra som det också har kallats. På morgonen den 27 december 1991 startar Scandinavian Airlines Flight 751 från Arlanda. Flygplanet var en McDonnell Douglas MD-81, döpt till Dana Viking. Planet skulle flyga till Warszawa via Köpenhamn. Några minuter efter starten, kl. 8.48 slutade båda motorerna att fungera. Den primära orsaken till att motorerna stannade var att klaris som lossnat från vingarna sugits in i motorerna. Att båda motorerna stannade kort efter start när flygplanet fortfarande befann sig på låg höjd gav piloterna mycket kort tid att hitta en lämplig plats för en nödlandning, och förbereda för den. Efter ett par minuters glidflygning landades planet på ett öppet fält i skogen. Vid landningen bröts planet i tre  delar, men som tur var tog det inte eld. Av 123 passagerare och 6 personer i besättningen överlevde samtliga. 25 personer skadades mer eller mindre allvarligt. Den svårast skadade personen blev rullstolsbunden för resten av livet.

Haverikommissionens slutsats blev att den främsta orsaken till haveriet var att SAS hade bristande rutiner för att kontrollera isbeläggningen på flygplanen.