J 35 Draken

Detta diorama visar den J 35J Draken som står som ”portvakt” vid avfarten in till Aeroseum.

Draken konstruerades för att bli en ersättare till dagjaktplanet J 29 Tunnan och allvädersjaktplanet J 32B Lansen. Det skulle alltså kunna operera både på dagen och på natten, och i alla väder. Man räknade med att en angripande fiende skulle flyga an på hög höjd med en hastighet runt ljudhastigheten. För att försvara sig mot detta behövdes ett flygplan med hög topphastighet och förmåga att snabbt stiga till höga höjder.

Prototypen till Draken flög första gången den 25 oktober 1955, och det första serieflygplanet levererades till Flygvapnet, F13 i Norrköping, den 8 mars 1960. Draken var sedan i tjänst i  Flygvapnet till december 1999.

Draken tillverkades i många versioner; J 35A, B, D, F och J, SK 35C och S 35E. Förutom dessa tillverkades också några versioner för export till Finland, Danmark och Österrike. Några hamnade efter sin tjänstgöring i Danmark i USA där de privatregistrerades. Skillnaden mellan de olika versionerna har varit motor och efterbrännkammare, beväpningsalternativ, mängd bränsle och elektroniken. SK 35C skilde sig från de övriga genom att vara ett tvåsitsigt flygplan avsett att användas för att nya piloter skulle kunna flyga in sig på typen. S 35E saknade beväpning och radar men hade i stället 7 stycken kameror, 5 i nosen och en i vardera vingen.

Motorn i Draken var en utveckling av den Brittiska Rolls Royce Avon. Denna motor licenstillverkades av Svensk Flygmotor AB i Trollhättan under namnet RM6. Detta var en vidareutveckling av samma motor som tidigare suttit i Lansen.

Totalt tillverkades 615 stycken SAAB 35. Antalet beror lite på hur man räknar. T.ex. delades 26 J 35A på mitten, 26 nya tvåsitsiga framkroppar byggdes och monterades ihop med J 35A bakkropparna. På så sätt fick man 26 stycken Sk 35C. De flygplan som exporterades var en blandning av nytillverkade och renoverade begagnade från Flygvapnet. Till Finland exporterades totalt 48 flygplan, till Danmark 51 stycken och till Österrike 24 stycken.

Olycksstatistiken för Draken är 147 totalhaverier med 44 omkomna förare, fördelade på 136 haverier med 40 omkomna i Sverige, 9 haverier med 3 omkomna i Danmark, 2 haverier och 1 omkommen i Finland och inga haverier i Österrike. Det flögs visserligen 3 gånger så mycket med Draken i Sverige som i de andra länderna tillsammans, men Sverige blir ändå överrepresenterat i olycksstatistiken.

Flygplan J 35 Draken, är fortfarande flygande hos SwAFHF.

Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.

Några data om Draken, J 35J:

Längd: 15,34 m

Spännvidd: 9,42 m

Motor: SFA RM 6C

Max startvikt: 12 562 kg

Bränslemängd: 2 865 liter + 4 fälltankar á 525 liter

Maxfart: 2 150 km/h

Topphöjd: 20 000 m

Beväpning: En 30 mm akan, attackraketer, radar- eller IR-robotar och jaktraketer.

Startsträcka: 920 m med ebk, 1 340 utan.

Landningssträcka: 870 m med bromsfallskärm, 1 240 utan.