Flygplan J 21. Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.

SAAB J21 på F9

I detta diorama har vi tagit oss en viss ”artistisk frihet” på bekostnad av det historiskt korrekta. För att besökarna skall känna igen var det är har vi placerat dagens trafikledartorn på berget i bakgrunden. I verkligheten fanns inte detta torn på den tiden när flygflottiljen var utrustad med J 21:or. 1946 ersattes F9:s FFVS J 22:or med SAAB J 21, vilken sedan var i tjänst på flottiljen till 1950 då den ersattes av J 28B De Havilland Vampire. Totalt har 107 J 21:or funnits på F9, dock inte alla samtidigt.

SAAB J 21 var en okonventionell konstruktion med motorn placerad bakom flygföraren och med en skjutande propeller placerad mellan två stjärtbommar. Fördelen med detta arrangemang var att all beväpningen kunde koncentreras till nosen. Det medförde däremot också några nackdelar. T.ex. blev luftflödet till kylarna lågt vid tomgångskörning på marken och vid taxning, vilket ofta ledde till överhettning av motorn. Med propellern bakom föraren blev ett ”normalt” fallskärmshopp från flygplanet omöjligt, eftersom propellern då sannolikt skulle strimla föraren. Därför blev J 21 det första svenska flygplanet, och ett av de första i världen, som utrustades med en katapultstol.

Den första flygningen med J 21 gjordes den 30 juli 1943, och den 1 december togs de första flygplanen i operativ tjänst på F8 Barkarby utanför Stockholm. Det visade sig snart att J 21:ans prestanda, framförallt dess topphastighet, var för dåliga för ett jaktflygplan. Det kom istället att med bra resultat användas som ett attackflygplan, då med beteckningen A 21. Under åren 1945 till 1949 tillverkades totalt 298 stycken J 21 och A 21. Flygplanstypen tog ur tjänst i Flygvapnet i juli 1954.

Några data om J 21.

Besättning: 1 person.

Längd: 10,45 m

Spännvidd: 11,6 m

Motor: Daimler Benz DB 605B på 1 455 hkr.

Max startvikt: 5 200 kg

Maxfart: 650 km/h

Topphöjd: 10 200 m

Beväpning: En 20 mm akan och två 13,2 mm kulsprutor i nosen och två 13,2 mm kulsprutor i vingarna. A 21 kunde dessutom ta 12 st 15 cm raketer och en bomb på max 600 kg.