Saab JAS 39-2 Gripen

Den andra prototypen av Gripen