Svenska Aeroplan Aktiebolaget – SAAB

SAAB grundades 1937 av Bofors AB och Electrolux, med huvudkontor i Trollhättan. Detta slogs senare ihop med ASJA, Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning i Linköping, och huvudkontoret flyttades till Linköping.

B 17
Det första flygplan som kom att konstrueras och byggas helt i SAAB:s egen regi var B 17. Detta var ett enmotorigt störtbombplan, byggt helt i aluminium. Den första prototypen av  B 17 flög första gången 18 maj 1940, och den första leveransen av ett serieflygplan skedde i december 1941. B 17 byggdes i tre olika versioner. Skillnaden mellan de olika versionerna var att de hade olika motorer. Flygplanet kunde förses med landningsställ med hjul eller med skidor, eller med flottörer för landning på vatten. Förutom som bombplan användes den även för spaning, då med beteckningen S 17. Totalt tillverkades 325 B 17, inkl. 2 prototyper. B 17 var i tjänst i flygvapnet från 1941 och fram till 1955. Under åren 1947 till 1953 sålde flygvapnet sammanlagt 46 begagnade, men helrenoverade B 17A till Etiopien i fyra omgångar.

Data för B 17A :
Motor: STVC-3 på 1065 hk
Besättning: 2 personer
Längd: 9,8 m
Spännvidd: 13,7 m
Max vikt: 4 200 kg
Max hasighet:444 km/tim
Max flygtid: 6,8 tim
Topphöjd:: 8 700 m
Max bomblast: 500 kg

B 18
Nästa flygplan som konstruerades och byggdes av SAAB var B 18. Detta var ett tvåmotorigt medeltungt bombplan. Första flygningen med en prototyp gjordes 19 juni 1942, och den första leveransen av ett serieflygplan till flygvapnet skedde i januari 1944. Typen var sedan i tjänst fram till maj 1959. B 18 byggdes i två versioner, B 18A och B 18B. Skillnaden mellan dessa var valet av motor. Förutom som bombplan användes typen också för spaning, då med beteckningen S 18A, och som torpedflygplan med beteckningen T 18B. Totalt tillverkades 237 flygplan, inklusive tre prototyper.

Några data för B 18B:
Motor: Daimler Benz DB 605
Besättning: 3 personer
Längd: 13,23 m
Spännvidd: 17,04 m
Max vikt: 8 793 kg
Max hastighet: 590 km/tim
Max räckvidd: 2 600 km
Topphöjd: 9 800 m
Max bomblast: 1 400 kg

J 21
SAAB 21 hade en ovanlig design. Istället för en vanlig flygkropp hade den två bommar från vingarna, vilka bar upp stjärtpartiet. Mellan dessa bommar satt en skjutande propeller. Motorn satt placerad direkt bakom piloten. Den första flygningen med J 21 gjordes den 30 juli 1943, och flygplanet kom ut på förband den 1 december 1945. Flygplanet fanns i tjänst hos flygvapnet fram till juli 1954. Förutom att användas som jaktflygplan kom ett antal J 21 att tjänstgöra som attackflygplan, då med beteckningen A 21A. Totalt byggdes 298 flygplan. J 21 var det första svenska flygplanet som utrustades med katapultstol. Detta var nödvändigt eftersom propellern var placerad bakom piloten och hade strimlat honom om han hade tvingats lämna flygplanet.

Data för J 21:
Motor: Daimler Benz DB 605
Besättning: 1 personer
Längd: 10,45 m
Spännvidd: 11,6 m
Max vikt: 5 200 kg
Max hastighet: 650 km/tim
Max räckvidd: 750 km
Topphöjd: 10 200 m
Max bomblast: 700 kg (A 21)

J 21R
J 21R Var det första jetplanet som byggdes i Sverige. Det var en utveckling av den kolvmotordrivna J 21A, där man bytte ut DB 605-motorn mot en De Havilland Goblin-motor. Även om J 21R är utseendemässigt mycket snarlik J 21A, så innebar motorbytet mycket omfattande förändringar. J 21R flög första gången den 10 mars 1947. Flygplanet kom ut på förband, F 10 i Ängelholm, i augusti 1950. Man konstaterade snart att det hade för dåliga prestanda för att vara ett jaktflygplan, vilket gjorde att samtliga J 21R konverterades till attackflygplan med beteckningen A 21R. Totalt byggdes inte mer än 64 stycken J 21R. De sista A 21R tog ur tjänst i flygvapnet 1956.

Data för J 21R:
Motor: De Havilland Goblin
Besättning: 1 person
Längd: 10,55 m
Spännvidd: 11,37 m
Max vikt: 5 615 kg
Max hastighet: 930 km/tim.
Max räckvidd: 450 km u. extratankar
Topphöjd: 12 000 m
Max last: 10 14,5 cm raketer (A 21R)

SAAB 91 Safir
Vid slutet av andra världskriget befarade man vid SAAB att det skulle bli kraftigt minskade militära beställningar. Detta ledde till att man konstruerade ett ”allmänflygplan” som skulle kunna användas som civilt ”sportflygplan” eller som skolflygplan. Första flygningen med Safir gjordes 20 november 1945. Nu blev det inte som SAAB befarat. Den egna produktionskapaciteten kom att utnyttjas helt för produktion av J 26 Tunnan, och tillverkningen av Safiren fick läggas ut på De Schelde i Nederländerna. Safiren tillverkades i flera olika versioner. Dessa skiljde sig åt genom olika motorval och antal passagerare som kunde följa med. Safiren kom att användas som skolflygplan i ett flertal flygvapen, och den kom också till civil användning. Totalt tillverkades 323 stycken Safirer under åren 1946 till 1966. Mellan 1952 och 1992 tjänstgjorde Safiren i Flygvapnet, först som skolflygplan och sedan som sambands/allmänt flygplan. Ett  flertal Safirer finns fortfarande flygdugliga med civila ägare i Sverige.

Data för SAAB 91C Safir:
Motor: 6 cyl. Lycoming 190 hk
Besättning: 1 + 3 personer
Längd: 7,9 m
Spännvidd: 10,6 m
Max vikt: 1 215 kg
Max hastighet: 325 km/tim

J 29 Tunnan
SAAB 29 var ett av världens första pilvingade flygplan. Denna konstruktion baserades på tyska forskningsresultat som SAAB kommit över från tyska ingenjörer som flytt till Schweiz efter kriget. Planet flög första gången den 1 september 1948. De första seriflygplanen levererades till F13, Bråvalla, 1951. Tunnan var i första hand avsett att vara ett jaktflygplan, men det kom att användas också som attack- och spaningsflygplan. Tunnan ansågs prestandamässigt likvärdig med sina sovjetiska och amerikanska konkurrenter, MiG-15 resp. F-86, vilka liksom Tunnan hade konstruerats med ledning av tyska forskningsresultat. 1954 resp. 1955 satte Tunnan två världsrekord i hastighetsflygning. Tunnan var i tjänst i flygvapnet fram till 1976. 30 begagnade, men helt renoverade, J 29F såldes till Österrike, där de var i tjänst mellan 1961 och 1972. Totalt tillverkade 661 flygplan.

Data för J 29F:
Motor: DH Ghost
Besättning: 1 person
Längd: 10,23 m
Spännvidd: 11,0 m
Max vikt: 8 375 kg
Topphöjd: 15 000 m
Max hastighet: 1 075 km/tim
Räckvidd: 1 100 km

A 32A Lansen
SAAB 32 Lansen var primärt avsedd att vara ett attackflygplan, vilket skulle ersätta B 18 och attackversionerna av Vampire, Tunnan och J 21. Prototypen till Lansen flög första gången den 3 november 1952. Senare kom också separata versioner av Lansen att byggas för rollerna som spaningsflygplan resp. jaktflygplan. Den första A 32A levererades till flygvapnet i december 1955. Flygplanet var sedan i tjänst hos flygvapnet fram till 1978. Totalt byggdes 450 flygplan, inklusive prototyper. Idag finns en Lansen i flygande skick vid Swedish Air Force Historic Fleight vid F7 på Såtenäs, en J 32B.

Data för A 32A:
Motor: Rolls Royce Avon (RM5A)
Besättning: 2 personer
Längd: 14,94 m
Spännvidd: 13,0 m
Max vikt:13 600 kg
Topphöjd: 15 000 m
Max hastighet: 1 125 km/tim
Räckvidd: 1 000 km
Max last:3 000 kg

J 35 Draken
J 35 avsågs att ersätta J 29, J 32 och J 34 som jaktflygplan i flygvapnet. Den första flygningen skedde den 25 oktober 1955, och de första serieflygplanen levererades till F13 i Norrköping under våren 1960. Förutom att användas som jaktflygplan tillverkades också några S 35E spaningsflygplan samt några Sk 35C skolflygplan, avsedda för att nya piloter skulle kunna flyga in sig på typen. J 35 var i tjänst i flygvapnet fram till 1999. Totalt byggdes 644 Draken i olika versioner till flygvapnet och för export. Draken exporterades till Finland, Danmark och Österrike. Detta var både nytillverkade flygplan från SAAB och begagnade renoverade plan från Flygvapnet. Idag finns två Draken i flygande skick vid Swedish Air Force Historic Fleight vid F7 på Såtenäs, en J 35J och en SK 35C.

Data för J 35F:
Motor: Rolls Royce Avon (RM6C)
Beättning: 1 person
Längd: 15,34 m
Spännvidd: 9,42 m
Max vikt: 12 400 kg
Topphöjd: 19 995 m
Max hastighet: Mach 2
Räckvidd: ca 850 km

SAAB 105
SAAB 105, i flygvapnet betecknad Sk 60 är ett tvåmotorigt högvingat skolflygplan, som också har använts som lätt attack- och spaningsflygplan. SAAB 105 flög första gången den 29 juni 1963. I april 1966 kom de första exemplaren av Sk 60 till F5 på Ljungbyhed där den inledningsvis kom att användas för avancerad flygutbildning. Den grundläggande flygutbildningen skedde då på Sk  61, Scottish Aviation Bulldog. I dagens grundläggande flygutbildning som görs på F3 i Malmslätt börjar eleverna direkt att flyga Sk 60. SAAB 105 fanns för två personer med katapultstol, eller för fyra personer utan katapultstol. Totalt har det byggts 192 stycken SAAB 105, inkluderande två provflygplan, 150 Sk 60 till Flygvapnet och 40 105Ö för export till Österrike. SAAB 105Ö hade en starkare motor än Sk 60 och användes i Österrike både som skol- attack- och jaktflygplan.

Dat för Sk 60:
Motor: Turbomeca Aubisque (RM9)
Besättning: 2 eller 4 personer
Längd: 10,8 m
Spännvidd: 9,5 m
Max vikt: 4 150 kg
Max hastighet: 770 km/tim

SAAB 37 Viggen
SAAB 37 Viggen utvecklades primärt för att ersätta A 32A Lansen som attackflygplan, i Flygvapnet betecknad AJ 37, primärt ett attackflygplan men med jaktkapacitet.. Den första flygningen med Viggen gjords den 8 februari 1967, och de första serieflygplanen levererades till F7 Såtenäs i juli 1971. Viggen kom senare att utvecklas i nya versioner för andra huvudändamål än attack. Dessa var SK 37, ett skolflygplan avsett för inflygning av nya piloter på Viggen, SH 37, för spaning/havsövervakning, SF 37, ett fotospaningsflygplan och JA 37, ett flygplan som primärt var ett jaktflygplan men med attackkapacitet. Sista flygningen med Viggen i aktiv tjänst gjordes vid en avslutningsceremoni vi F21 i Luleå den 25 november 2005. Efter att ha tagits ur aktiv tjänst flögs dock några Viggen vid Försökscentralen t.o.m dem 26 juni 2007. Idag finns två Viggen i flygande skick vid Swedish Air Force Historic Fleight vid F7 på Såtenäs. Det är en AJS 37 och en SK 37. Viggen tillverkades i totalt 329 exemplar. Trots att det gjordes en del försök att sälja Viggen blev det aldrig någon export.

Data för JA 37:
Motor: P&W JT8D (RM8B)
Besättning: 1 Person
Längd: 16,4 m
Spännvidd: 10,6 m
Max vikt: 20 ton
Topphöjd: 18 000 m
Max hastighet: Mach 2,1
Räckvidd: 2 000 km (max bränsle)
Max last: 3,6 ton (AJ 37)

JAS 39 Gripen
Gripen är ett enmotorigt jakt- attack och spaningsflygplan, därav beteckningen JAS 39.Beslutet att i Sverige bygga en ersättare för Viggen fattades av riksdagen 1982, och den första prototypen flög den 9 december 1988. De första Gripen-planen kom i aktiv tjänst den 9 juni 1996. Gripen har tillverkats i både en och tvåsitsiga versioner. Version A och C ensitsiga, och
B och D tvåsitsiga. Versionerna C och D kan också lufttankas. Förutom i det Svenska Flygvapnet finns Gripen i tjänst också i Sydafrika, Ungern, Tjeckien, Thailand och Brasilien. Totalt har det tillverkats ca 245 flygplan, men den siffran kommer att öka eftersom tillverkning och utveckling fortfarande sker.

Data för JAS 39:
Motor: Volvo Aero RM12
Besättning: 1 eller 2
Längd: 14,1 m (A och C)
Spännvidd: 8,4 m
Max vikt: 14 000 kg (C/D)
Topphöjhd: 16 500 m
Max hastighet: Mach 2
Räckvidd: 1500 – 3000 km
Max last: 5 300 kg (C/D)

SAAB-MFI
MFI började sin bana i Båstad som Svenska Kanotverkstaden. Som namnet anger var huvudsysselsättningen att bygga kanoter. 1937 beslöt man att även börja bygga segelflygplan. Då verkstaden var för liten för att bygga flygplan flyttade man till Halmstad, och samtidigt ändrades namnet till AB Svenska Kano Verken. Kanoter var fortfarande huvudprodukten, men segel- och glidflygplan tog successivt över en allt större  del av verksamheten. På grund av detta omorganiserades företaget vid årsskiftet 1941-42 och bytte namn till AB Flygindustri. (Ej att förväxla med det AB Flygindustri som under perioden 1925-36 byggt Junkersflygplan i Limhamn). 1945 köptes företaget av kockums ch flyttade till Bulltofta under namnet Kockums Flygindustri. 1952 köptes företaget av Förenade Bil och bytte namn till Malmö Flygindustri, normalt förkortat till MFI. 1968 köptes MFI av SAAB och blev SAAB-MFI.

SAAB-MFI-9B
SAAB-MFI 9B är ett enmotorigt högvingat flygplan med plats för två personer. Det har konstruerats för att fungera som sportflygplan och som skolflygplan, både civilt och militärt. Nio stycken MFI-9B användes av Carl-Gustav von Rosen som lätta attackflygplan under Biafra-kriget under 1969. Totat tillverkads 70 MFI-9 och MFI-9B i Malmö, och ytterligare 208 av Bölkow i Tyskland. Av den mer utvecklade versionen SAAB-MFI 15/17 har det tillverkats ca 100 stycken av SAAB och ca 460 stycken på licens i Pakistan. Tillverkningen i Pakistan pågår fortfarande under namnet Mushsak.

Data om MFI-9B
Motor: RR Continental 100 hk
Besättning:: 2 personer
Längd: 5,8 m
Spännvidd: 7,4 m
Topphöjd: 4 500 m
Max hastighet: 240 km/tim