Viggen/Landsvägsbas

Viggen

Den Viggen som står här är en AJ 37, d.v.s. attack-versionen av Viggen. Viggen utvecklades för att i första hand ersätta A 32 Lansen som varit i tjänst sedan mitten av 50-talet.

Viggens prototyp flög första gången den 8 februari 1967, och flygplanet togs i tjänst i flygvapnet i juni 1971. Den 25 november 2005 flögs den sista operativa flygningen med Viggen i Flygvapnet. Några Sk 37 behölls dock för utbildning i elektronisk krigföring, men den sista flygningen för detta ändamål gjordes i juni 2007. Två Viggen hålls fortfarande i flygdugligt skick av Swedish Air Force Historic Flight, en AJS 37 och en Sk 37. Totalt byggdes 329 stycken Viggen, alla versioner inräknade.

Viggen SFF

Flygplan 37 Viggen. Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.

Några data om AJ 37 Viggen

Motor: Volvo Flygmotor RM8A

Besättning: 1 person

Längd: 16,30 m

Spännvidd: 10,60 m

Max vikt: 20 450 kg

Max hastighet: Mach 2,0

Beväpning: raketer, bomber, sjömålsrobotar, jaktrobotar

Landsvägsbaser

I mitten av 50-talet utvecklades en ny filosofi för hur flygplanen skulle skyddas från anfall när de stod på marken. Den tidigare filosofin att skydda flygplanen i stora bergs- eller betonghangarer var både dyr och inte heller längre säker med tanke på de allt kraftigare kärnladdningar som fanns. Filosofin blev istället att flygplanen skulle spridas ut på ett stort antal flygbaser över hela landet. Dessa flygbaser hade en huvudbana och två, kanske tre, reservbanor. I anslutning till banan fanns ett Framom (främre klargöringsområde) där beredskapsjakten tankades och laddades och sedan stod i högsta beredskap. På lite längre avstånd från banan ca 2 km, fanns ett Bakom (bakre klargöringsområde) där attack och spaningsflygplan kunde göras klara för sina uppdrag. På ytterligare längre avstånd, ca 5-6 km, fanns ett Uom (uppställningsområde) där flygplan som inte hade någon omedelbar uppgift kunde ställas upp. För att ge regnskydd och i viss mån också vindskydd under tankning och laddnig stod flygplanen uppställda i s.k. ”Törebodabågar”. Törebodabågarna gav också ett visst insynsskydd mot fientlig spaning. Viggen på detta diorama står uppställd i en sådan Törebodabåge.

Törebodabåge SFF

Törebodabåge. Bild från Svensk Flyghistorisk Förening.