ÖVERSKOTTSFÖRSÄLJNING
Förberedelser för Aeroseums Överskottsförsäljning pågår.
Foto: Roger Eliasson