PENGAR TILL SKOLVERKSAMHETEN

28e februari 2022

BEVILJAT BIDRAG FRÅN GA FONDEN OCH RADIOSTIFTELSEN Aeroseums skolverksamhet har ansökt och beviljats bidrag till inköp av radiostyrda fordon. Pengarna kommer från GA-fonden, Prins Gustav Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond, och från Radiostiftelsen. Inköpet omfattar ett antal byggsatser för radiostyrda fordon. Under sportlovet provade några av våra besökare att bygga ihop sina egna fordon och köra dem. Detta var mycket uppskattat. Vi på Aeroseum blev imponerade av deras påhittighet och hur snabbt de byggde ihop sina modeller. Aeroseum  bedriver sedan många år en läroplansbaserad skolverksamhet under ledning av anställda pedagoger. Skolverksamheten främjar att med hjälp av de utställda föremålen, flygplan, helikoptrar och andra luftfarkoster skapa en ökad förståelse och intresse för naturvetenskap och teknik hos de besökande skoleleverna. Syftet med inköpet av byggsatserna är att stimulera ungdomars tekniska intresse och kommer bland annat att användas i skolprogrammet "kommunikation" för att ge ökad förståelse för radio och teleteknik och kommunicera styrkommandon med deras egenhändigt byggda fordon.