PLATS FÖR NY SIMULATOR
Arbete pågår för att bereda plats för en Boeing 737-300 NG-simulator.
Aeroseum har nu 8 simulatorer.
Boeingsimulatorn ägs av Jan Fjeld och ingår efter sommaren när den är bruksfärdig i Aeroseums normala utbud. Denna simulator förbokas. Mer besked längre fram på FB och Hemsida.