Prishöjning

3e juni 2019

Från och med första juni 2019 höjde Aeroseum entrépriserna. Senaste höjningen var 2013 så det är många år sen vi behövde justera priserna. Vuxen 120 ( 100) kr Barn 4-16 år 60 (50) kr Familj (2+2) 300 (250) kr Inga förändringar gällande priserna på skolbesök