RADAR

26e oktober 2018

RADAR En radar har många användningsområden. Denna RR mäter en människas längd men är egentligen konstruerad för att mäta nivåer i tankar av olika konstruktion. Felix Johansson från Emersson har levererat anläggningen till Aeroseum.