RADAR
En radar har många användningsområden. Denna RR mäter en människas längd men är egentligen konstruerad för att mäta nivåer i tankar av olika konstruktion.
Felix Johansson från Emersson har levererat anläggningen till Aeroseum.