RADIO P4 PÅ BESÖK
Efter intervjuerna visar Hasse Andersson prov på sina färdigheter att köra radiostyrd lastbil

23