REPETETION
Aeroseums personal lyssnar andaktsfullt på Lasse Tjörnviks kloka ord.
Det gäller att fräscha upp och kontinuerligt repetera personalens kunskaper inom Sjukvård och HLR.

Foto: Lennart Almqvist