REPETETION

15e mars 2018

REPETETION Aeroseums personal lyssnar andaktsfullt på Lasse Tjörnviks kloka ord. Det gäller att fräscha upp och kontinuerligt repetera personalens kunskaper inom Sjukvård och HLR. Foto: Lennart Almqvist