Saab-MFI 15 TILL AEROSEUM

25e januari 2024

Saab-MFI 15 TILL AEROSEUM

Den 25 januari 2024 anländer MFI 15 SE-XCB till Säve med transportbil och Aeroseum får ett tillskott till sin flygplanssamling. Flygplanet har lämnats över till oss, med slutanvändarintyg, från Flygvapenmuseum.


Historik.
I mitten av 1960-talet började Försvarets Materielverk leta efter ett flygplan som kunde ersätta Flygvapnets gamla skolflygplan, Saab Safir. Samtidigt som Flygvapnet sökte efter ett nytt plan så hade även Armén behov av ett flygplan, det skulle kunna bli ett enhetsflygplan för Flygvapnet och Armén.  Björn Andreasson, chefskonstruktör på Malmö flygindustri, började skissa på ett flygplan, som skulle möta flygvapnets krav på en bra utbildning, säkerhet och vara tillgänglig i arméoperationer, såväl sommar som vinter.

Saab köpte Malmö Flygindustri i mars 1968 med avsikten att få leverera försvarets nya skol- och arméflygplan, men det blev aldrig så. Försvarets Materielverket hade redan börjat förhandla om att köpa flygplanet Beagle Bulldog. MFI 15, också benämnd Saab-MFI 15 Safari, ansågs vara olämplig för flygutbildning. Ett skäl som angavs var att vingen var placerad i skulderhöjd, något som ansågs vara olämplig vid en utbildning i förbandsflygning. Saab var dock övertygade om att MFI-15 Safari skulle bli en bra produkt med stor potential på den internationella marknaden.

Den 11 juli 1969 flög prototypen av Saab-MFI 15 för första gången.
3 år senare, 6 juli 1972, kom det ut en ny version av MFI 15 med en förstärkt vinge som gjorde att den tål högre belastning och möjligheter att ta yttre last. Den nya versionen fick namnet Saab-MFI 17 Supporter.

Saab-MFI har exporterats först till Sierra Leone, inklusive pilotutbildning, och därefter till Zambia, Danmark, Norge och till Pakistan. Kontraktet med Pakistan kompletterades med ett licensavtal som gjorde det möjligt för Pakistan att tillverka flygplanet både för eget behov och för försäljning på export. Pakistan tillverkar och marknadsför fortfarande flygplanet och har i dagsläget sannolikt producerat minst 500 flygplan. Beställningen från Danmarks försvar 1975 omfattade 32 Saab-MFI 17, flygvapnet i Norge köpte 22 Saab-MFI 15   och flygvapnet i Zambia 20 stycken Saab-MFI 15. När Saabs produktion av flygplanet upphörde 1980 så hade Saabs verkstäder i Malmö tillverkat 124 stycken Saab-MFI 15/17. Inräknat tillverkningen i Pakistan så här långt kommer man upp i ett antal om drygt 600 maskiner, vilket betyder att Saab-MFI 15/17 är det Saab-flygplan som tillverkats i näst flest antal, efter Saab 29 Tunnan, som ligger på en tillverkning av 665 exemplar.

Men slutsumman är troligen ännu inte nådd eftersom Pakistan fortfarande tillverkar och marknadsför flygplanet mer än 50 år efter första flygningen! Flygplanstypen används även fortsatt i norska och danska luftförsvaret för pilotutbildning. Det finns än idag ett tiotal civila Saab-MFI 15 Safari i Sverige, Norge och Danmark som man emellanåt kan se på olika “fly in” och liknande evenemang.

Källa: Delbro, Ulf. (2019). Saab- MFI 15 – en storartad framgång!
Svensk flyghistorisk tidskrift.