SAHLGRENSRINGEN
Sjuksköterskor från Kamratföreningen SAHLGRENSRINGEN besökte Aeroseum för att kontrollera att vi sköter om Sjuksköterskan Siv som står bredvid Fraenkels Moth.
Sjuksköterskeuniformen är stärkt och skänkt av Kamraföreningen.
Kontrollen utföll till belåtenhet vilket glädjer oss!