SÄKERHET
Aeroseum har satt upp en markering som ni ser på nedanstående bild. Lämpligt är att hålla sig utanför avspärrningen.
Undvik även att klättra på flygplanet tack.