SE HIT MORFÖRÄLDRAR, FARFÖRÄLDRAR OCH FÖRÄLDRAR

4e januari 2019

SE HIT MORFÖRÄLDRAR, FARFÖRÄLDRAR OCH FÖRÄLDRAR Måndagen 7 januari har skolorna Studiedag vilket innebär hemmavarande barn!😓 Men frukta inte, Aeroseum har öppet och erbjuder kul sysselsättning mellan 1100-1800. Dela gärna! Välkomna!