SE HIT MORFÖRÄLDRAR, FARFÖRÄLDRAR OCH FÖRÄLDRAR
Måndagen 7 januari har skolorna Studiedag vilket innebär hemmavarande barn!😓
Men frukta inte, Aeroseum har öppet och erbjuder kul sysselsättning mellan 1100-1800.
Dela gärna!
Välkomna!