SERNEKE GAV OSS LJUSET I TUNNELN/HANGARÖPPNINGEN
Y 70 är nu på plats i den hangar som Serneke så välvilligt lånat oss.
Nu finns chansen att Europas enda Vertol/Kawasaki/CH46/Hkp 4 kan bli flygande genom att de duktiga grabbarna i 2 Helikopterdivisionen kan arbeta vidare i en bra och säker arbetsmiljö.