SIMULATORKONFERENS
Chalmers besökte Aeroseum med sin SIMULATORKONFERENS med ingenjörer från hela Världen.
En mycket trevlig grupp att guida!
Foto: Jafar