FANTASTISK SKALAMODELLSAMLING

Förklaring gällande de donerade modellerna i taket finns nu i en fotoutställning med Lennart Östlunds fantastiska bilder.