Skalamodellsamling

25e januari 2018

FANTASTISK SKALAMODELLSAMLING Förklaring gällande de donerade modellerna i taket finns nu i en fotoutställning med Lennart Östlunds fantastiska bilder.