SKOGSBRANDBEKÄMPNING
I Aeroseum bygger vi en utställning om SKOGSBRANDBEKÄMPNING med helikopter.
Utställningen har blivit extra aktuell de senaste veckorna.