Skogsbrandsläckning

14e mars 2019

Denna bild visar en av de fjorton uppgifter som Marinens Helikopter 4 löste. Skogsbrandsläckning. Utställningen har vi nyligen börjat bygga och den blir färdig ett datum under hösten som vi meddelar senare. Parallellt bygger vi även en utställning om Flygvapnets uppgifter med samtliga deras helikoptertyper. Välkomna att följa utvecklingen