Bli pilot för en dag

Ni möts av en skolpedagog klädd i pilotkläder. Barnen få undersöka flygoverallen och prova hjälmar. Vi leker sedan att vi är flygplan som flyger ner i berget och landar på miniflygplatsen. Här kan ni sitta i cockpit på riktiga flygplan och helikoptrar. Där passar det bra att prata om några av flygplanets instrument. Vi avslutar med ett besök ombord på en stor helikopter, där vi alla får plats.

Vi leker och lär om luft

Vi samlas runt den stora fläkten, och upplever en massa luft som strömmar mot oss. I luftflödet leker vi med en tratt och en boll. Halvvägs ner i berget tar skolpedagogen fram en airzooka som vi testar.  Kanske vill alla barnen också trycka på knappen som skickar iväg luftballongen upp i taket. Vad är det med luften som gör att luftballongen stiger?

Blicka mot stjärnorna

Kryp* med oss in i planetariet. Där inne ligger vi på rygg och blickar upp mot stjärnhimlen, och fantiserar om vad vi ser för figurer. Sedan lyssnar vi till en saga som utspelar sig bland stjärnorna. Kanske är det världens äldsta saga. Efter besöket i planetariet målar barnen sin egen stjärnbild utifrån Karlavagnens stjärnor.
*Vi kan också ta emot ett mindre antal rullstolsburna besökare i planetariet.